L’Arqueta de Sant Martirià ja inclou les figures de Santa Anna i Sant Cristòfol restaurades

L’Arqueta de Sant Martirià ja inclou totes les figures que s’han pogut recuperar fins ara. Les dues últimes que es van trobar corresponen a les de Santa Anna i Sant Cristòfol, que es van recuperar l’any passat i que des del mes d’abril eren a Madrid per ser restaurades.

Santa Anna i Sant Cristòfol ja són a Banyoles després del procés de restauració i llueixen als seus respectius llocs a l’Arqueta de Sant Martirià.

Els treballs per arreglar les dues figures han tingut un cost d’uns 4.000€. Concretament, s’ha retirat la sulfuració i la brutícia acumulada sobre els elements de plata, s’han corregit les llacunes de coler i s’ha aplicat una capa de protecció. La restauració ha anat a càrrec de l’Institut de Patrimoni Cultural d’Espanya, a petició de la Direcció General de Belles Arts. La seva restitució es va fer in situ per una empresa especialitzada en la restauració d’orfebreria a les dependències del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles, per tal de minimitzar els riscos de manipulació i trasllat del conjunt i garantir l’estabilitat de la peça.

La figura de Santa Anna amb la Verge i el Nen estava en un estat de conservació estable, però amb opacitat i enfosquiment de la superfície metàl·lica per sulfuració de la plata. Per la seva banda, la representació de Sant Cristòfol amb el Nen, a banda que les mateixes alteracions que en l’altra figura, també patia algunes deformacions a la figura del nen i a les cames del Sant, així com alguns talls i soldadures amb pèrdua de color. És possible que alguna d’aquestes dues figures fos modificada en alguna de les intervencions de l’arca documentades el 1734 i el 1806.

Amb aquesta actuació, també s’ha aprofitat per fer tasques de manteniment i conservació preventiva a l’Arqueta, netejant àrees puntuals de sulfuració de la plata sorgides per l’envelliment del vernís protector.

Recordem que l’Arqueta de Sant Martirià és una obra mestra de l’orfebreria gòtica del segle XV d’una gran complexitat iconogràfica realitzada al taller dels Artau. Està treballada en plata sobre una làmina de fusta de xiprer que representa un temple cristià d’estil gòtic, i compta amb 28 relleus de figures de Sants i màrtirs inserits en fornícules, també fetes en plata amb detalls sobredaurats i policromia a les carnacions.

El 12 de gener de 1908, el conegut com a Èric el Belga, va robar les 28 figures que adornaven l’Arqueta entrant al Monestir de Sant Esteve de Banyoles. Després d’una progressiva recuperació, el Ministeri de Cultura ha recuperar 21 de les 28 figures desaparegudes.

L’Arqueta de Sant Martirià ja inclou les figures de Santa Anna i Sant Cristòfol restaurades

L’Arqueta de Sant Martirià ja inclou les figures de Santa Anna i Sant Cristòfol restaurades

L’Arqueta de Sant Martirià ja inclou totes les figures que s’han pogut recuperar fins ara. Les dues últimes que es van trobar corresponen a les de Santa Anna i Sant Cristòfol, que es van recuperar l’any passat i que des del mes d’abril eren a Madrid per ser restaurades.

Santa Anna i Sant Cristòfol ja són a Banyoles després del procés de restauració i llueixen als seus respectius llocs a l’Arqueta de Sant Martirià.

Els treballs per arreglar les dues figures han tingut un cost d’uns 4.000€. Concretament, s’ha retirat la sulfuració i la brutícia acumulada sobre els elements de plata, s’han corregit les llacunes de coler i s’ha aplicat una capa de protecció. La restauració ha anat a càrrec de l’Institut de Patrimoni Cultural d’Espanya, a petició de la Direcció General de Belles Arts. La seva restitució es va fer in situ per una empresa especialitzada en la restauració d’orfebreria a les dependències del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles, per tal de minimitzar els riscos de manipulació i trasllat del conjunt i garantir l’estabilitat de la peça.

La figura de Santa Anna amb la Verge i el Nen estava en un estat de conservació estable, però amb opacitat i enfosquiment de la superfície metàl·lica per sulfuració de la plata. Per la seva banda, la representació de Sant Cristòfol amb el Nen, a banda que les mateixes alteracions que en l’altra figura, també patia algunes deformacions a la figura del nen i a les cames del Sant, així com alguns talls i soldadures amb pèrdua de color. És possible que alguna d’aquestes dues figures fos modificada en alguna de les intervencions de l’arca documentades el 1734 i el 1806.

Amb aquesta actuació, també s’ha aprofitat per fer tasques de manteniment i conservació preventiva a l’Arqueta, netejant àrees puntuals de sulfuració de la plata sorgides per l’envelliment del vernís protector.

Recordem que l’Arqueta de Sant Martirià és una obra mestra de l’orfebreria gòtica del segle XV d’una gran complexitat iconogràfica realitzada al taller dels Artau. Està treballada en plata sobre una làmina de fusta de xiprer que representa un temple cristià d’estil gòtic, i compta amb 28 relleus de figures de Sants i màrtirs inserits en fornícules, també fetes en plata amb detalls sobredaurats i policromia a les carnacions.

El 12 de gener de 1908, el conegut com a Èric el Belga, va robar les 28 figures que adornaven l’Arqueta entrant al Monestir de Sant Esteve de Banyoles. Després d’una progressiva recuperació, el Ministeri de Cultura ha recuperar 21 de les 28 figures desaparegudes.