Banyoles treu a concurs la reforma i ampliació del Museu Arqueològic Comarcal

L’ Ajuntament de Banyoles ha tret a concurs públic el projecte de remodelació del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles, que és una de les intervencions arquitectòniques més importants de l’actual mandat.

Un cop els serveis tècnics de l’àrea d’Urbanisme i la direcció dels Museus de Banyoles de l’àrea de Cultura i Patrimoni Cultural han elaborat el plec de bases en estreta col·laboració amb el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya de Girona, s’ha pogut convocar aquest concurs que constarà de dues fases i al qual es podran presentar   totes les persones físiques o jurídiques interessades i que estiguin col·legiades.

L’equip d’arquitectes guanyador serà l’encarregat de redactar, amb un import estimat de 140.000€, el projecte bàsic i executiu, i també de direcció, d’unes obres que afectaran tot l’edifici i que suposaran la reforma i ampliació del museu, així com de la urbanització de l’entorn. La presentació de propostes finalitza el proper dia 5 de setembre.

El vencedor s’escollirà d’entre els cinc equips que passin a la fase final per haver rebut la millor valoració quant a currículum d’obra feta amb la presentació d’una proposta projectada i construïda per l’arquitecte redactor i director de les obres similar a l’objecte del concurs. El criteri per a l’elecció de l’equip guanyador i, per tant, el beneficiari de l’adjudicació, serà la proposta conjunta d’edificació i urbanització que presentin mitjançant una memòria explicativa i unes propostes gràfiques basades en la intervenció en el patrimoni arquitectònic , la qualitat arquitectònica, la millora de l’estructura urbanística de l’entorn i dels espais lliures, la implantació i la relació entre els elements i, finalment, la sostenibilitat, l’eficiència energètica i l’adaptabilitat a les noves tecnologies.

El veredicte anirà a càrrec d’un jurat format pel regidor d’Urbanisme, dos tècnics del consistori, l’arquitecte redactor del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Banyoles i dos arquitectes nomenats pel COAC.

Banyoles treu a concurs la reforma i ampliació del Museu Arqueològic Comarcal

Banyoles treu a concurs la reforma i ampliació del Museu Arqueològic Comarcal

L’ Ajuntament de Banyoles ha tret a concurs públic el projecte de remodelació del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles, que és una de les intervencions arquitectòniques més importants de l’actual mandat.

Un cop els serveis tècnics de l’àrea d’Urbanisme i la direcció dels Museus de Banyoles de l’àrea de Cultura i Patrimoni Cultural han elaborat el plec de bases en estreta col·laboració amb el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya de Girona, s’ha pogut convocar aquest concurs que constarà de dues fases i al qual es podran presentar   totes les persones físiques o jurídiques interessades i que estiguin col·legiades.

L’equip d’arquitectes guanyador serà l’encarregat de redactar, amb un import estimat de 140.000€, el projecte bàsic i executiu, i també de direcció, d’unes obres que afectaran tot l’edifici i que suposaran la reforma i ampliació del museu, així com de la urbanització de l’entorn. La presentació de propostes finalitza el proper dia 5 de setembre.

El vencedor s’escollirà d’entre els cinc equips que passin a la fase final per haver rebut la millor valoració quant a currículum d’obra feta amb la presentació d’una proposta projectada i construïda per l’arquitecte redactor i director de les obres similar a l’objecte del concurs. El criteri per a l’elecció de l’equip guanyador i, per tant, el beneficiari de l’adjudicació, serà la proposta conjunta d’edificació i urbanització que presentin mitjançant una memòria explicativa i unes propostes gràfiques basades en la intervenció en el patrimoni arquitectònic , la qualitat arquitectònica, la millora de l’estructura urbanística de l’entorn i dels espais lliures, la implantació i la relació entre els elements i, finalment, la sostenibilitat, l’eficiència energètica i l’adaptabilitat a les noves tecnologies.

El veredicte anirà a càrrec d’un jurat format pel regidor d’Urbanisme, dos tècnics del consistori, l’arquitecte redactor del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Banyoles i dos arquitectes nomenats pel COAC.