75a Travessia de l'Estany de Banyoles
75a Travessia de l'Estany de Banyoles

75a Travessia de l'Estany de Banyoles