Gemma Feixas, regidora de Joventut de Banyoles, ens parla del Pla Local de Joventut aprovat al Ple
Gemma Feixas, regidora de Joventut de Banyoles, ens parla del Pla Local de Joventut aprovat al Ple

Gemma Feixas, regidora de Joventut de Banyoles, ens parla del Pla Local de Joventut aprovat al Ple