Porqueres amortitza gairebé la meitat del deute que té

Porqueres ha aprovat una modificació de crèdit del pressupost d’aquest any per fer front a diverses despeses.

Una d’elles és l’amortització de part del deute de 320.000€ que té actualment. Concretament ha agafat 151.788€ del romanent per pagar part d’aquest préstec i reduir així l’endeutament del consistori. De fet, amb aquesta amortització el deute es situarà al 5% l’any vinent, i els quedaran per pagar uns 168.000€. Si no es fa cap més crèdit, el deute serà del 0% l’any 2021, quan s’acabarà de pagar el préstec.

L’Ajuntament ha fet una altra modificació de crèdit de 10.069€ que es destinaran a treballs de subministrament, enllumenat i altres feines que s’han de fer abans que acabi l’any i que amb el pressupost actual no es podien assumir.

Durant el ple extraordinari que es va fer aquest dimecres, també es va aprovar una tercera modificació de crèdit per introduir les millores salarials als treballadors públics, tal i com a aprovat el pressupost de l’estat. De gener a juny es farà una pujada de l’1’5% i durant el segon semestre de l’any, l’augment serà de l’1’75%.

 

Porqueres amortitza gairebé la meitat del deute que té

Porqueres amortitza gairebé la meitat del deute que té

Porqueres ha aprovat una modificació de crèdit del pressupost d’aquest any per fer front a diverses despeses.

Una d’elles és l’amortització de part del deute de 320.000€ que té actualment. Concretament ha agafat 151.788€ del romanent per pagar part d’aquest préstec i reduir així l’endeutament del consistori. De fet, amb aquesta amortització el deute es situarà al 5% l’any vinent, i els quedaran per pagar uns 168.000€. Si no es fa cap més crèdit, el deute serà del 0% l’any 2021, quan s’acabarà de pagar el préstec.

L’Ajuntament ha fet una altra modificació de crèdit de 10.069€ que es destinaran a treballs de subministrament, enllumenat i altres feines que s’han de fer abans que acabi l’any i que amb el pressupost actual no es podien assumir.

Durant el ple extraordinari que es va fer aquest dimecres, també es va aprovar una tercera modificació de crèdit per introduir les millores salarials als treballadors públics, tal i com a aprovat el pressupost de l’estat. De gener a juny es farà una pujada de l’1’5% i durant el segon semestre de l’any, l’augment serà de l’1’75%.