Banyoles encarrega un estudi per millorar els polígons industrials

Detectar les necessitats que tenen les empreses que ocupen els polígons industrials de Banyoles i la comarca és un dels objectius del Pla de Millora i Dinamització dels Polígons d’Activitat Econòmica. Aquest és un projecte que ha encarregat l’Ajuntament de Banyoles, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Pla de l’Estany.

El Pla de l’Estany té catorze Polígons d’Activitats Econòmiques, amb unes 450 empreses. Segons l’estudi realitzat, com a principals mancances destaca l’accés a la fibra òptica, que és una necessitat comuna a molts polígons industrials. I és que segons el tècnic de l’empresa encarregada de l’estudi, Xavier Codina, els polígons d’activitats econòmiques havien quedat oblidats, a diferència dels espais urbans.

Com a aspectes positius, la taxa d’ocupació als polígons industrials del Pla de l’Estany és  molt elevada, de manera que cal fer una previsió per donar solucions a les necessitats de creixement. Així mateix, la seva ubicació és molt bona ja que són a prop dels nuclis urbans, però estan prou separats, i compten amb una infraestructura viària per arribar-hi sense necessitat de passar pel centre de les poblacions.

L’estudi consta de quatre fases i de moment s’han acabat les tres primeres, que corresponen a l’encàrrec, la coordinació i el seguiment; el treball de camp i les enquestes a les empreses que han permès fer un inventari dels diferents elements que conformen els Polígons d’Activitats Econòmiques, s’ha fet una fitxa descriptiva per cada PAE, s’ha elaborat un cens d’empreses i se les ha enquestat; la tercera fase és la de diagnosi, que ja està pràcticament tancada.

La quarta fase correspon a definir les línies estratègiques a seguir per millorar i dinamitzar els polígons industrials, implementar les diferents accions i fer-ne un seguiment. Aquesta quarta fase estaria acabada passades les festes de Nadal.

L’elaboració d’aquest projecte ha tingut un cost d’uns 22.000€ i la majoria, el 80%, s’ha finançat a través de subvencions. De la resta se n’ha fet càrrec l’Ajuntament de Banyoles.

Banyoles encarrega un estudi per millorar els polígons industrials

Banyoles encarrega un estudi per millorar els polígons industrials

Detectar les necessitats que tenen les empreses que ocupen els polígons industrials de Banyoles i la comarca és un dels objectius del Pla de Millora i Dinamització dels Polígons d’Activitat Econòmica. Aquest és un projecte que ha encarregat l’Ajuntament de Banyoles, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Pla de l’Estany.

El Pla de l’Estany té catorze Polígons d’Activitats Econòmiques, amb unes 450 empreses. Segons l’estudi realitzat, com a principals mancances destaca l’accés a la fibra òptica, que és una necessitat comuna a molts polígons industrials. I és que segons el tècnic de l’empresa encarregada de l’estudi, Xavier Codina, els polígons d’activitats econòmiques havien quedat oblidats, a diferència dels espais urbans.

Com a aspectes positius, la taxa d’ocupació als polígons industrials del Pla de l’Estany és  molt elevada, de manera que cal fer una previsió per donar solucions a les necessitats de creixement. Així mateix, la seva ubicació és molt bona ja que són a prop dels nuclis urbans, però estan prou separats, i compten amb una infraestructura viària per arribar-hi sense necessitat de passar pel centre de les poblacions.

L’estudi consta de quatre fases i de moment s’han acabat les tres primeres, que corresponen a l’encàrrec, la coordinació i el seguiment; el treball de camp i les enquestes a les empreses que han permès fer un inventari dels diferents elements que conformen els Polígons d’Activitats Econòmiques, s’ha fet una fitxa descriptiva per cada PAE, s’ha elaborat un cens d’empreses i se les ha enquestat; la tercera fase és la de diagnosi, que ja està pràcticament tancada.

La quarta fase correspon a definir les línies estratègiques a seguir per millorar i dinamitzar els polígons industrials, implementar les diferents accions i fer-ne un seguiment. Aquesta quarta fase estaria acabada passades les festes de Nadal.

L’elaboració d’aquest projecte ha tingut un cost d’uns 22.000€ i la majoria, el 80%, s’ha finançat a través de subvencions. De la resta se n’ha fet càrrec l’Ajuntament de Banyoles.