Juncà Gelatines s’haurà de traslladar abans de 18 anys, un cop aprovat el POUM

L’empresa Juncà Gelatines haurà de deixar els terrenys que ocupa actualment abans de 18 anys, a comptar a partir de l’aprovació definitiva del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Així ho va explicar un dels responsables de l’empresa, Ferran Juncà, durant la signatura de la cessió d’uns terrenys a l’Ajuntament de Banyoles que permetran acabar d’adequar el Rec Major.

Ja l’any 2010, Juncà Gelatines va signar un conveni amb el consistori per traslladar la fàbrica fora del nucli urbà en un termini de set anys. Ferran Juncà ha explicat que després de passar una molt mala època durant la primera dècada del segle XXI, en la que es va arribar a fer un concurs de creditors l’any 2010, el trasllat de la planta en el termini marcat era inviable. Juncà ha assegurat que després de pensar en el tancament, la família va decidir tirar endavant i a partir de l’any 2013 va tornar a veure números positius i actualment l’empresa a crescut i és solvent. Tot i que l’acord de trasllat era molt beneficiós per l’empresa, ja que es preveia molta edificabilitat, però Juncà assegura que es va prioritzar recuperar l’empresa.

Tot i això l’empresa haurà de deixar finalment els terrenys. Un cop s’aprovi el POUM, els terrenys que ocupa actualment Juncà Gelatines es canviarà la qualificació del terreny de sòl industrial a sòl urbà. L’empresa tindrà un màxim de tres sexennis per canviar l’ubicació.  

Juncà Gelatines s’haurà de traslladar abans de 18 anys, un cop aprovat el POUM

Juncà Gelatines s’haurà de traslladar abans de 18 anys, un cop aprovat el POUM

L’empresa Juncà Gelatines haurà de deixar els terrenys que ocupa actualment abans de 18 anys, a comptar a partir de l’aprovació definitiva del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Així ho va explicar un dels responsables de l’empresa, Ferran Juncà, durant la signatura de la cessió d’uns terrenys a l’Ajuntament de Banyoles que permetran acabar d’adequar el Rec Major.

Ja l’any 2010, Juncà Gelatines va signar un conveni amb el consistori per traslladar la fàbrica fora del nucli urbà en un termini de set anys. Ferran Juncà ha explicat que després de passar una molt mala època durant la primera dècada del segle XXI, en la que es va arribar a fer un concurs de creditors l’any 2010, el trasllat de la planta en el termini marcat era inviable. Juncà ha assegurat que després de pensar en el tancament, la família va decidir tirar endavant i a partir de l’any 2013 va tornar a veure números positius i actualment l’empresa a crescut i és solvent. Tot i que l’acord de trasllat era molt beneficiós per l’empresa, ja que es preveia molta edificabilitat, però Juncà assegura que es va prioritzar recuperar l’empresa.

Tot i això l’empresa haurà de deixar finalment els terrenys. Un cop s’aprovi el POUM, els terrenys que ocupa actualment Juncà Gelatines es canviarà la qualificació del terreny de sòl industrial a sòl urbà. L’empresa tindrà un màxim de tres sexennis per canviar l’ubicació.