El PUOSC subvencionarà el 95% dels projectes que va presentar Sant Miquel de Campmajor

Sant Miquel de Campmajor rebrà 357.192€ del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya, el que suposa pràcticament el 95% del pressupost total que havien demanat per finançar els projectes proposats.

En la convocatòria adreçada a municipis amb menys de 5.000 habitants, rebran la quantitat màxima atorgable, 120.000€. Amb aquests diners es finançarà gran part de la segona fase del projecte de construcció d’una xarxa d’aigua al municipi, que servirà per donar servei al veïnat de Sant Martí. El pressupost total d’aquest projecte és de 155.529€ i s’executarà el 2022, un any més tard del que el consistori tenia previst

L’alcalde de Sant Miquel de Campmajor també ha valorat molt positivament que la Generalitat hagi tingut en compte els municipis petits i hagi obert una convocatòria on només s’hi poguessin presentar les poblacions de menys de cinc mil habitants.

Pel que fa a la convocatòria al que s’hi podien presentar tots els municipis, Sant Miquel de Campmajor va presentar el projecte de Millora dels serveis públics locals en termes de mobilitat i eficiència energètica, valorat en 249.675,33€. Amb les subvencions del PUOSC, Sant Miquel de Campmajor també arreglaran un tram de la xarxa d’aigua que uneix el veïnat de la Poca Farina amb la zona de vivendes on hi ha el camí que va cap a Santa Quitèria. També s’arreglarà el camí de Roca i es faran tres instal·lacions d’energia solar per abastir tots els equipaments públics. El projecte ha rebut una subvenció de 237.192€ i es desenvoluparà l’any 2023.

El PUOSC subvencionarà el 95% dels projectes que va presentar Sant Miquel de Campmajor

El PUOSC subvencionarà el 95% dels projectes que va presentar Sant Miquel de Campmajor

Sant Miquel de Campmajor rebrà 357.192€ del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya, el que suposa pràcticament el 95% del pressupost total que havien demanat per finançar els projectes proposats.

En la convocatòria adreçada a municipis amb menys de 5.000 habitants, rebran la quantitat màxima atorgable, 120.000€. Amb aquests diners es finançarà gran part de la segona fase del projecte de construcció d’una xarxa d’aigua al municipi, que servirà per donar servei al veïnat de Sant Martí. El pressupost total d’aquest projecte és de 155.529€ i s’executarà el 2022, un any més tard del que el consistori tenia previst

L’alcalde de Sant Miquel de Campmajor també ha valorat molt positivament que la Generalitat hagi tingut en compte els municipis petits i hagi obert una convocatòria on només s’hi poguessin presentar les poblacions de menys de cinc mil habitants.

Pel que fa a la convocatòria al que s’hi podien presentar tots els municipis, Sant Miquel de Campmajor va presentar el projecte de Millora dels serveis públics locals en termes de mobilitat i eficiència energètica, valorat en 249.675,33€. Amb les subvencions del PUOSC, Sant Miquel de Campmajor també arreglaran un tram de la xarxa d’aigua que uneix el veïnat de la Poca Farina amb la zona de vivendes on hi ha el camí que va cap a Santa Quitèria. També s’arreglarà el camí de Roca i es faran tres instal·lacions d’energia solar per abastir tots els equipaments públics. El projecte ha rebut una subvenció de 237.192€ i es desenvoluparà l’any 2023.