Aprovades les bases de les ajudes per fer front a les conseqüències econòmiques de la COVID-19, a St. Miquel de Campmajor

L’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor ha aprovat les bases per a que els negocis censats al municipi puguin demanar les ajudes que ha preparat el consistori. Aquests ajuts estan adreçats a tots aquells negocis que han hagut d’aturar l’activitat durant la pandèmia, degut a les restriccions i mesures de seguretat.

L’alcalde de Sant Miquel de Campmajor, ha recordat que al seu municipi, la majoria de negocis que tenen estan vinculats al turisme i el lleure, dos dels sectors que més han patit els efectes econòmics de la pandèmia. És per això que han reservat una partida de 21.000€ i les bases ja estan preparades. Per acollir-se a l’ajuda hauran de presentar la facturació de 2019 i 2020 per acreditar les pèrdues econòmiques de l’últim any. En funció de les situacions es donaran uns punts i un cop tancada la convocatòria es repartiran els 21.000€ entre totes les sol•licituds

Les empreses tindran un mes per presentar les sol•licituds, i un cop acabat el termini es farà l’ingrés. Després hauran de presentar la documentació per justificar l’ajuda.

Ara les bases estan en exposició pública i després s’aprovarà definitivament i s’obrirà la convocatòria.

Aprovades les bases de les ajudes per fer front a les conseqüències econòmiques de la COVID-19, a St. Miquel de Campmajor

Aprovades les bases de les ajudes per fer front a les conseqüències econòmiques de la COVID-19, a St. Miquel de Campmajor

L’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor ha aprovat les bases per a que els negocis censats al municipi puguin demanar les ajudes que ha preparat el consistori. Aquests ajuts estan adreçats a tots aquells negocis que han hagut d’aturar l’activitat durant la pandèmia, degut a les restriccions i mesures de seguretat.

L’alcalde de Sant Miquel de Campmajor, ha recordat que al seu municipi, la majoria de negocis que tenen estan vinculats al turisme i el lleure, dos dels sectors que més han patit els efectes econòmics de la pandèmia. És per això que han reservat una partida de 21.000€ i les bases ja estan preparades. Per acollir-se a l’ajuda hauran de presentar la facturació de 2019 i 2020 per acreditar les pèrdues econòmiques de l’últim any. En funció de les situacions es donaran uns punts i un cop tancada la convocatòria es repartiran els 21.000€ entre totes les sol•licituds

Les empreses tindran un mes per presentar les sol•licituds, i un cop acabat el termini es farà l’ingrés. Després hauran de presentar la documentació per justificar l’ajuda.

Ara les bases estan en exposició pública i després s’aprovarà definitivament i s’obrirà la convocatòria.