El sistema de recollida porta a porta compleix el seu primer aniversari a Porqueres

El sistema de recollida de residus porta a porta ha complert el primer aniversari de la seva posada en funcionament al municipi de Porqueres.

Un canvi motivat principalment per la voluntat d’augmentar la quantitat de deixalles recollides selectivament i disminuir les tones de residus que anaven a parar a l’abocador i podien ser reciclats. Durant la implantació del porta a porta es van repartir 1720 lots de cubells i gràcies al sistema de lectures amb xip es coneix que un 88% dels usuaris utilitzen aquest servei amb regularitat. Això, permet saber quina participació té cada habitatge i són dades que el proper any s’utilitzaran per establir una taxa d’escombraries més justa. Aquest any 2019 s’ha pogut mantenir la taxa, que es va baixar entre 7 i 8 € el 2018.

Amb la recollida porta a porta i àrees tancades en disseminats s’ha recollit gairebé tres vegades més d’orgànica en comparació a l’antic sistema de contenidors, ja que el 2017 es van recollir 138 tones i en aquest primer any de porta a porta s’ha arribat a les 387. Els envasos, el paper i cartró i vidre també han augmentat, i per això s’ha aconseguit disminuir l’entrada de tones de rebuig que es porten a l’abocador passant de les 1.115 a les 344 tones. Finalment, destacar com un dels grans èxits la recollida de trastos que ha passat de les 12,6 tones a les 68,8 aquest primer any. Amb les dades a la mà, s’observa com a Porqueres ara es reciclen el 78% de tots els residus, a diferència de l’antic sistema on només se’n reciclaven el 37%.

Tot i els bons resultats el consistori vol seguir treballant per millorar aquest sistema complex però molt efectiu.  En aquest sentit, s’ha vist la necessitat de canviar una de les recollides que no està funcionant correctament com és la de la roba, adoptant una sèrie de variacions que es donaran a conèixer properament. També, més endavant es preveu poder fer canvis en la flota de camions, ja que es tenen dades de volums i pesos es treballarà per millorar la qualitat del servei i disminuir les incidències.

El sistema de recollida porta a porta compleix el seu primer aniversari a Porqueres

El sistema de recollida porta a porta compleix el seu primer aniversari a Porqueres

El sistema de recollida de residus porta a porta ha complert el primer aniversari de la seva posada en funcionament al municipi de Porqueres.

Un canvi motivat principalment per la voluntat d’augmentar la quantitat de deixalles recollides selectivament i disminuir les tones de residus que anaven a parar a l’abocador i podien ser reciclats. Durant la implantació del porta a porta es van repartir 1720 lots de cubells i gràcies al sistema de lectures amb xip es coneix que un 88% dels usuaris utilitzen aquest servei amb regularitat. Això, permet saber quina participació té cada habitatge i són dades que el proper any s’utilitzaran per establir una taxa d’escombraries més justa. Aquest any 2019 s’ha pogut mantenir la taxa, que es va baixar entre 7 i 8 € el 2018.

Amb la recollida porta a porta i àrees tancades en disseminats s’ha recollit gairebé tres vegades més d’orgànica en comparació a l’antic sistema de contenidors, ja que el 2017 es van recollir 138 tones i en aquest primer any de porta a porta s’ha arribat a les 387. Els envasos, el paper i cartró i vidre també han augmentat, i per això s’ha aconseguit disminuir l’entrada de tones de rebuig que es porten a l’abocador passant de les 1.115 a les 344 tones. Finalment, destacar com un dels grans èxits la recollida de trastos que ha passat de les 12,6 tones a les 68,8 aquest primer any. Amb les dades a la mà, s’observa com a Porqueres ara es reciclen el 78% de tots els residus, a diferència de l’antic sistema on només se’n reciclaven el 37%.

Tot i els bons resultats el consistori vol seguir treballant per millorar aquest sistema complex però molt efectiu.  En aquest sentit, s’ha vist la necessitat de canviar una de les recollides que no està funcionant correctament com és la de la roba, adoptant una sèrie de variacions que es donaran a conèixer properament. També, més endavant es preveu poder fer canvis en la flota de camions, ja que es tenen dades de volums i pesos es treballarà per millorar la qualitat del servei i disminuir les incidències.