Les mascaretes seran obligatòries a partir de dijous

L’ús de la mascareta serà obligatori a partir d’aquest dijous, 21 de maig. Fins ara només s’exigia en el transport públic, però a partir d’aquest dijous serà obligatori el seu ús a la via pública, a espais a l’aire lliure i a qualsevol lloc tancat que sigui d’ús públic.

Aquesta obligatorietat només s’ha de mantenir allà on no es pugui garantir la distància de dos metres entre persones i serà obligatori per a persones majors de 6 anys. Així mateix, també es recomana en infants d’entre 3 i 5 anys.

Queden exceptuats d’aquesta norma totes aquelles persones que tenen algun tipus de dificultat respiratòria que pot agreujar-se per l’ús de la mascareta, o que sigui una contraindicació per motius de salut o discapacitat. Tampoc s’exigirà portar mascareta durant les activitats que siguin incompatibles o en circumstàncies en les que existeixi una causa de força major o situació de necessitat.

Tot i això, recorden que l’ús obligatori de mascareta no evita la necessitat de seguir complint amb les recomanacions referents al manteniment de la distància interpersonal, la higiene de mans i la resta de mesures de prevenció.

Aquesta nova normativa tindrà efecte l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat, és a dir, aquest dijous 21 de maig, i es mantindrà mentre estigui vigent l’estat d’alarma i les seves possibles pròrrogues.

Les mascaretes seran obligatòries a partir de dijous

Les mascaretes seran obligatòries a partir de dijous

L’ús de la mascareta serà obligatori a partir d’aquest dijous, 21 de maig. Fins ara només s’exigia en el transport públic, però a partir d’aquest dijous serà obligatori el seu ús a la via pública, a espais a l’aire lliure i a qualsevol lloc tancat que sigui d’ús públic.

Aquesta obligatorietat només s’ha de mantenir allà on no es pugui garantir la distància de dos metres entre persones i serà obligatori per a persones majors de 6 anys. Així mateix, també es recomana en infants d’entre 3 i 5 anys.

Queden exceptuats d’aquesta norma totes aquelles persones que tenen algun tipus de dificultat respiratòria que pot agreujar-se per l’ús de la mascareta, o que sigui una contraindicació per motius de salut o discapacitat. Tampoc s’exigirà portar mascareta durant les activitats que siguin incompatibles o en circumstàncies en les que existeixi una causa de força major o situació de necessitat.

Tot i això, recorden que l’ús obligatori de mascareta no evita la necessitat de seguir complint amb les recomanacions referents al manteniment de la distància interpersonal, la higiene de mans i la resta de mesures de prevenció.

Aquesta nova normativa tindrà efecte l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat, és a dir, aquest dijous 21 de maig, i es mantindrà mentre estigui vigent l’estat d’alarma i les seves possibles pròrrogues.