Orientació sexual, autoestima i violència sexual, principals consultes del Punt Jove de Salut

El proper mes d’abril es compliran dos anys de la posada en marxa del Punt de Salut Jove del Pla de l’Estany, integrat dins l’Espai Jove Cal Drac de Banyoles. En aquests 24 mesos són molts els joves que han utilitzat el servei per a fer consultes centrades, bàsicament, en l’autoestima, la orientació o la identitat sexual.

El Punt de Salut Jove és un servei gratuït i confidencial adreçat a persones joves fins a 26 anys de la comarca que té la funció d’ajudar-les a resoldre dubtes i inquietuds sobre salut emocional, sexual, física i social. El Punt Jove de Salut entén el concepte de salut com un benestar integral. Vol ser un espai segur on les persones joves puguin parlar lliurement de tot allò que les preocupa o les inquieta. La finalitat última d’aquest servei, doncs, no és altra que dotar les persones joves d’eines i recursos per a poder gestionar, sobretot, la seva salut emocional i sexual. El servei compta amb una tècnica referent que s’encarrega d’acompanyar, donar suport, fer seguiment i assessorar les persones joves sobre la seva salut, especialment en la vessant emocional i sexoafectiva.

En aquests gairebé dos anys de funcionament, les consultes que majoritàriament adrecen els joves se centren en cinc àmbits. En primer lloc, la orientació sexual. Arriben joves al servei expressant certa pressió social per saber amb quina orientació sexual s’identifiquen. Viuen com una necessitat social decidir en tot moment què els agrada, i aquest fet, precisament, condiciona la seva llibertat de decisió. D’altres joves usuaris s’adrecen al Punt de Salut amb preguntes lligades a la identitat sexual. Els joves tenen molta por a les reaccions dels progenitors en el moment de visualitzar la seva identitat, quan no es correspon amb el sexe amb què han nascut.  Durant l’últim any, el servei ha detectat també  un augment de consultes i intervencions tant en format individual com comunitari en violències sexuals i relacions sexoafectives tòxiques. Molt lligat a les violències sexuals, l’autoestima i autoconcepte són aspectes a treballar diàriament amb els joves que assisteixen al servei. També s’han registrat consultes relacionades amb la mirada heteronormativa amb que es treballa l’educació sexual als centres educatius.

Orientació sexual, autoestima i violència sexual, principals consultes del Punt Jove de Salut

Orientació sexual, autoestima i violència sexual, principals consultes del Punt Jove de Salut

El proper mes d’abril es compliran dos anys de la posada en marxa del Punt de Salut Jove del Pla de l’Estany, integrat dins l’Espai Jove Cal Drac de Banyoles. En aquests 24 mesos són molts els joves que han utilitzat el servei per a fer consultes centrades, bàsicament, en l’autoestima, la orientació o la identitat sexual.

El Punt de Salut Jove és un servei gratuït i confidencial adreçat a persones joves fins a 26 anys de la comarca que té la funció d’ajudar-les a resoldre dubtes i inquietuds sobre salut emocional, sexual, física i social. El Punt Jove de Salut entén el concepte de salut com un benestar integral. Vol ser un espai segur on les persones joves puguin parlar lliurement de tot allò que les preocupa o les inquieta. La finalitat última d’aquest servei, doncs, no és altra que dotar les persones joves d’eines i recursos per a poder gestionar, sobretot, la seva salut emocional i sexual. El servei compta amb una tècnica referent que s’encarrega d’acompanyar, donar suport, fer seguiment i assessorar les persones joves sobre la seva salut, especialment en la vessant emocional i sexoafectiva.

En aquests gairebé dos anys de funcionament, les consultes que majoritàriament adrecen els joves se centren en cinc àmbits. En primer lloc, la orientació sexual. Arriben joves al servei expressant certa pressió social per saber amb quina orientació sexual s’identifiquen. Viuen com una necessitat social decidir en tot moment què els agrada, i aquest fet, precisament, condiciona la seva llibertat de decisió. D’altres joves usuaris s’adrecen al Punt de Salut amb preguntes lligades a la identitat sexual. Els joves tenen molta por a les reaccions dels progenitors en el moment de visualitzar la seva identitat, quan no es correspon amb el sexe amb què han nascut.  Durant l’últim any, el servei ha detectat també  un augment de consultes i intervencions tant en format individual com comunitari en violències sexuals i relacions sexoafectives tòxiques. Molt lligat a les violències sexuals, l’autoestima i autoconcepte són aspectes a treballar diàriament amb els joves que assisteixen al servei. També s’han registrat consultes relacionades amb la mirada heteronormativa amb que es treballa l’educació sexual als centres educatius.