Consell comarcal i ajuntaments del Pla de l'Estany signen el manifest sobre la COVID-19

El Consell Comarcal i els diversos ajuntaments del Pla de l’Estany s’han adherit, en les darreres hores  al manifest elaborat per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, l’Associació de Micropobles i la Federació de Municipis de Catalunya per exposar la posició i les demandes del món local català davant la situació creada per la pandèmia del Covid-19.

El text comença demanant la unió d’esforços per superar l’actual situació i posa en evidència l’excepcionalitat i la transcendència del moment actual, per la qual cosa es reitera la petició que la ciutadania compleixi amb les indicacions que les autoritats sanitàries i institucions estan dictant, especialment el confinament estricte. A través del manifest des del món local es demana a les administracions supramunicipals que les mesures que s’estan prenent a curt termini tinguin com a eix central i com a prioritat la salut de les persones, en especial les més vulnerables al virus, i l’adequació de les infraestructures sanitàries per tal que el personal dels centres hospitalaris puguin desenvolupar la seva tasca amb garanties.

Per altra banda, es demana que els governs estiguin al costat de totes aquelles persones que, com a conseqüència d’aquesta crisi, es quedaran sense feina, promovent ajuts i legislacions per enfortir el teixit empresarial. Al mateix temps, els ens locals sol·liciten disposar d’instruments efectius per a donar resposta a la globalitat de les situacions que està generant aquesta crisi. En aquest sentit reclamen poder mobilitzar el superàvit disponible del 2019 sense limitacions, així com flexibilitzar les directrius de la regla de la despesa i l’estabilitat pressupostària; anul·lar totes les mesures que encara queden de la LRSAL que limiten l’autonomia local; garantir les aportacions previstes de les administracions supramunicipals per a l’any 2020 i poder-les ampliar per les noves necessitats que generarà la crisi i redefinir els programes destinats a actuacions municipals o els nous programes de finançament europeu del període 2021-2027.

Des de consells comarcals i ajuntaments entenen aquesta crisi també com una oportunitat per a fer una societat més justa, pròspera i cohesionada i fan una crida a les institucions supramunicipals per construir el futur des de la coresponsabilitat real i efectiva.

Consell comarcal i ajuntaments del Pla de l'Estany signen el manifest sobre la COVID-19

Consell comarcal i ajuntaments del Pla de l'Estany signen el manifest sobre la COVID-19

El Consell Comarcal i els diversos ajuntaments del Pla de l’Estany s’han adherit, en les darreres hores  al manifest elaborat per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, l’Associació de Micropobles i la Federació de Municipis de Catalunya per exposar la posició i les demandes del món local català davant la situació creada per la pandèmia del Covid-19.

El text comença demanant la unió d’esforços per superar l’actual situació i posa en evidència l’excepcionalitat i la transcendència del moment actual, per la qual cosa es reitera la petició que la ciutadania compleixi amb les indicacions que les autoritats sanitàries i institucions estan dictant, especialment el confinament estricte. A través del manifest des del món local es demana a les administracions supramunicipals que les mesures que s’estan prenent a curt termini tinguin com a eix central i com a prioritat la salut de les persones, en especial les més vulnerables al virus, i l’adequació de les infraestructures sanitàries per tal que el personal dels centres hospitalaris puguin desenvolupar la seva tasca amb garanties.

Per altra banda, es demana que els governs estiguin al costat de totes aquelles persones que, com a conseqüència d’aquesta crisi, es quedaran sense feina, promovent ajuts i legislacions per enfortir el teixit empresarial. Al mateix temps, els ens locals sol·liciten disposar d’instruments efectius per a donar resposta a la globalitat de les situacions que està generant aquesta crisi. En aquest sentit reclamen poder mobilitzar el superàvit disponible del 2019 sense limitacions, així com flexibilitzar les directrius de la regla de la despesa i l’estabilitat pressupostària; anul·lar totes les mesures que encara queden de la LRSAL que limiten l’autonomia local; garantir les aportacions previstes de les administracions supramunicipals per a l’any 2020 i poder-les ampliar per les noves necessitats que generarà la crisi i redefinir els programes destinats a actuacions municipals o els nous programes de finançament europeu del període 2021-2027.

Des de consells comarcals i ajuntaments entenen aquesta crisi també com una oportunitat per a fer una societat més justa, pròspera i cohesionada i fan una crida a les institucions supramunicipals per construir el futur des de la coresponsabilitat real i efectiva.