L'acalde respon de gener 2019, amb Miquel Noguer - Part I
L'acalde respon de gener 2019, amb Miquel Noguer - Part I

L'acalde respon de gener 2019, amb Miquel Noguer - Part I