L'alcalde respon amb Miquel Noguer, desembre de 2019
L'alcalde respon amb Miquel Noguer, desembre de 2019

L'alcalde respon amb Miquel Noguer, desembre de 2019