L'Aj. Banyoles treu a licitació l'ampliació i reforma del parc infantil de la Draga

L’Ajuntament de Banyoles ultima els tràmits administratius necessaris per poder afrontar, a curt termini, l’ampliació i reforma del parc infantil situat al bell mig del Parc de la Draga. El consistori ja ha tret a licitació aquest projecte valorat inicialment en quasi 185.000 euros.

Creat ara fa 15 anys, aquest parc infantil presenta un deteriorament important ja no només pel fet d’haver esgotat la que es considera la vida útil d’una instal·lació d’aquests característiques sinó també perquè és un dels més utilitzats de la ciutat, sinó el que més, per la seva situació en una gran zona verda a tocar de l’Estany. El seu estat però també la poca capacitat per acollir visitants fa que l’actuació prevista per l’Ajuntament de Banyoles contempli l’ampliació del parc infantil existent i la reordenació de tot el conjunt.

En aquest sentit, es modificarà l’accés actual des del passeig central amb la formació d’una rampa i s’ampliarà un tram del passeig per tal de col·locar-hi la font que es connectarà al tub de sanejament existent. D’aquesta manera es solucionarà els problemes actuals de connexió al clavegueram. Per l’ampliació del parc infantil es continuarà la línia d’arbrat existent, es plantarà arbusts al costat del passeig central per tal d’actuar com a barrera verda i també es talaran i es plantarà nou arbrat a la zona del passeig lateral de sauló.

Pel que fa els jocs infantils, es desmuntaran els existents i se’n col·locaran de nous. Seran de fusta de robínia polida i de fusta làrix decídua, col·locats sobre daus de formigó. Entre d’altres s’hi contempla una tirolina de fusta o uns gronxadors amb roda de tractor. A terra s’hi col·locaran paviments absorbidors d’impactes. L’adjudicació es farà en dos lots: el primer valorat en 102.485€ correspon a al subministrament i instal·lació de jocs infantils; i el segon, pressupostat en 82.353€, contempla les obres i altres treballs.

 Les empreses interessades podran presentar ofertes fins el 13 de juliol i el termini de les obres se situarà entre els tres i els quatre mesos.

L'Aj. Banyoles treu a licitació l'ampliació i reforma del parc infantil de la Draga

L'Aj. Banyoles treu a licitació l'ampliació i reforma del parc infantil de la Draga

L’Ajuntament de Banyoles ultima els tràmits administratius necessaris per poder afrontar, a curt termini, l’ampliació i reforma del parc infantil situat al bell mig del Parc de la Draga. El consistori ja ha tret a licitació aquest projecte valorat inicialment en quasi 185.000 euros.

Creat ara fa 15 anys, aquest parc infantil presenta un deteriorament important ja no només pel fet d’haver esgotat la que es considera la vida útil d’una instal·lació d’aquests característiques sinó també perquè és un dels més utilitzats de la ciutat, sinó el que més, per la seva situació en una gran zona verda a tocar de l’Estany. El seu estat però també la poca capacitat per acollir visitants fa que l’actuació prevista per l’Ajuntament de Banyoles contempli l’ampliació del parc infantil existent i la reordenació de tot el conjunt.

En aquest sentit, es modificarà l’accés actual des del passeig central amb la formació d’una rampa i s’ampliarà un tram del passeig per tal de col·locar-hi la font que es connectarà al tub de sanejament existent. D’aquesta manera es solucionarà els problemes actuals de connexió al clavegueram. Per l’ampliació del parc infantil es continuarà la línia d’arbrat existent, es plantarà arbusts al costat del passeig central per tal d’actuar com a barrera verda i també es talaran i es plantarà nou arbrat a la zona del passeig lateral de sauló.

Pel que fa els jocs infantils, es desmuntaran els existents i se’n col·locaran de nous. Seran de fusta de robínia polida i de fusta làrix decídua, col·locats sobre daus de formigó. Entre d’altres s’hi contempla una tirolina de fusta o uns gronxadors amb roda de tractor. A terra s’hi col·locaran paviments absorbidors d’impactes. L’adjudicació es farà en dos lots: el primer valorat en 102.485€ correspon a al subministrament i instal·lació de jocs infantils; i el segon, pressupostat en 82.353€, contempla les obres i altres treballs.

 Les empreses interessades podran presentar ofertes fins el 13 de juliol i el termini de les obres se situarà entre els tres i els quatre mesos.