El Rec Major vertebra un nou projecte de foment del turisme a Banyoles

El Rec Major serà l'eix vertebrador d'un nou projecte que pretén millorar la connectivitat entre l'Estany i el Barri Vell de Banyoles amb la vista posada en el turisme. Aquesta mateixa setmana, l'Ajuntament ha rebut la confirmació que el Pla de Foment del Turisme de la Generalitat li atorgarà 253.488,57€ per dur a terme aquesta actuació.

El projecte inclou tres àmbits d'actuació: la rehabilitació i recuperació del tercer i últim tram del Rec Major, entre els carrers Jaume Butinyà i Blanquers; la rehabilitació del Molí de la Victòria i la seva recuperació com a font d'energia i la definició d'una nova ruta al voltant del rec Major, amb un nou itinerari per conèixer el patrimoni històric i cultural de Banyoles. Algunes d'aquestes obres ja s'estan executant, però des de l'Ajuntament s'ha volgut redefinir-les amb l'objectiu de donar-hi una visió de conjunt que permeti que els turistes puguin descobrir també la història de la ciutat a través del rec Major i s'endinsin al Barri Vell.

La subvenció del Pla de Foment del Turisme de la Generalitat es va aprovar aquest dimecres al vespre en una sessió extraordinària del ple municipal. El fet que la remodelació del Rec Major subvencionada formés part fins ara de les inversions financerament sostenibles va obligar a aprovar durant la sessió, dues modificacions de crèdit. D'aquesta manera, el forat que deixa aquest projecte al capítol d'inversions financerament sostenibles serà cobert pel projecte de remodelació dels vestidors del Camp Vell i això permetrà tirar endavant altres actuacions. Entre elles hi trobem el reasfaltat del tram pendent de carril per a bicicletes entre la pesquera número 10 i el Club Natació Banyoles; la reposició del sauló al passeig de l'Estany en el mateix tram; l'aplicació de sauló compactat a l'aparcament públic de davant la residència La Solana i en un tram del camí de l'Horta; la connexió de la xarxa ciclable entre l'Avinguda de la Farga i el Passeig Mossèn Constans, i diferents millores previstes en la Pla d'Accessibilitat municipal, entre altres. En total, es preveu una inversió nova de 224.107,70€.

El Rec Major vertebra un nou projecte de foment del turisme a Banyoles

El Rec Major vertebra un nou projecte de foment del turisme a Banyoles

El Rec Major serà l'eix vertebrador d'un nou projecte que pretén millorar la connectivitat entre l'Estany i el Barri Vell de Banyoles amb la vista posada en el turisme. Aquesta mateixa setmana, l'Ajuntament ha rebut la confirmació que el Pla de Foment del Turisme de la Generalitat li atorgarà 253.488,57€ per dur a terme aquesta actuació.

El projecte inclou tres àmbits d'actuació: la rehabilitació i recuperació del tercer i últim tram del Rec Major, entre els carrers Jaume Butinyà i Blanquers; la rehabilitació del Molí de la Victòria i la seva recuperació com a font d'energia i la definició d'una nova ruta al voltant del rec Major, amb un nou itinerari per conèixer el patrimoni històric i cultural de Banyoles. Algunes d'aquestes obres ja s'estan executant, però des de l'Ajuntament s'ha volgut redefinir-les amb l'objectiu de donar-hi una visió de conjunt que permeti que els turistes puguin descobrir també la història de la ciutat a través del rec Major i s'endinsin al Barri Vell.

La subvenció del Pla de Foment del Turisme de la Generalitat es va aprovar aquest dimecres al vespre en una sessió extraordinària del ple municipal. El fet que la remodelació del Rec Major subvencionada formés part fins ara de les inversions financerament sostenibles va obligar a aprovar durant la sessió, dues modificacions de crèdit. D'aquesta manera, el forat que deixa aquest projecte al capítol d'inversions financerament sostenibles serà cobert pel projecte de remodelació dels vestidors del Camp Vell i això permetrà tirar endavant altres actuacions. Entre elles hi trobem el reasfaltat del tram pendent de carril per a bicicletes entre la pesquera número 10 i el Club Natació Banyoles; la reposició del sauló al passeig de l'Estany en el mateix tram; l'aplicació de sauló compactat a l'aparcament públic de davant la residència La Solana i en un tram del camí de l'Horta; la connexió de la xarxa ciclable entre l'Avinguda de la Farga i el Passeig Mossèn Constans, i diferents millores previstes en la Pla d'Accessibilitat municipal, entre altres. En total, es preveu una inversió nova de 224.107,70€.