L'Ajuntament de Banyoles compra tres nous pisos per a destinar a lloguer social

L’Ajuntament de Banyoles ha comprat tres nous pisos per destinar-los a lloguer social. Ho ha fet exercint el dret de tanteig i retracte, d’acord amb el que estableix el Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització d’habitatges provinents de processos d’execució hipotecària. Els tres pisos, ubicats al carrer de la Sardana, se sumen als quatre que es van adquirir en dues tongades anteriors i a un altre que està pendent d’escripturar.

En total, el consistori ha invertit 99.709,45€ euros en la compra d’habitatges per a polítiques socials i uns 30.000 euros més per al seu arranjament i té engegats projectes que suposaran destinar 100.000 euros més en arranjaments. Al mateix temps, ha rebut una subvenció de 41.025,92 euros de la Diputació de Girona per a l’adquisició dels habitatges, a més d’una altre ajut de 13.000 euros per a arranjar un d’aquests pisos. L’alcalde de banyoles, Miquel Noguer, ha remarcat la voluntat de l’Ajuntament de seguir amb aquesta línia per ajudar aquelles famílies que més ho necessiten i, de fet, el consistori té reservada una partida dins el Patrimoni Municipal del Sòl d’uns 150.000 euros per destinar-los a compra d’habitatges.

Amb aquests immobles, la borsa d’habitatge de lloguer municipal és de 30 habitatges, dels quals 11 són pisos de protecció oficial; 12 són habitatges es gestionen des de la borsa de mediació per al lloguer social i 7 són immobles de titularitat municipal, que l’Ajuntament de Banyoles ha adquirit exercint el dret de tanteig i retracte.

Paral·lelament a la compra d’habitatges, l’Oficina Municipal d’Habitatge ofereix també serveis de mediació amb les entitats financeres perquè les famílies puguin aconseguir un lloguer social al seu habitatge habitual i permanent.

L'Ajuntament de Banyoles compra tres nous pisos per a destinar a lloguer social

L'Ajuntament de Banyoles compra tres nous pisos per a destinar a lloguer social

L’Ajuntament de Banyoles ha comprat tres nous pisos per destinar-los a lloguer social. Ho ha fet exercint el dret de tanteig i retracte, d’acord amb el que estableix el Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització d’habitatges provinents de processos d’execució hipotecària. Els tres pisos, ubicats al carrer de la Sardana, se sumen als quatre que es van adquirir en dues tongades anteriors i a un altre que està pendent d’escripturar.

En total, el consistori ha invertit 99.709,45€ euros en la compra d’habitatges per a polítiques socials i uns 30.000 euros més per al seu arranjament i té engegats projectes que suposaran destinar 100.000 euros més en arranjaments. Al mateix temps, ha rebut una subvenció de 41.025,92 euros de la Diputació de Girona per a l’adquisició dels habitatges, a més d’una altre ajut de 13.000 euros per a arranjar un d’aquests pisos. L’alcalde de banyoles, Miquel Noguer, ha remarcat la voluntat de l’Ajuntament de seguir amb aquesta línia per ajudar aquelles famílies que més ho necessiten i, de fet, el consistori té reservada una partida dins el Patrimoni Municipal del Sòl d’uns 150.000 euros per destinar-los a compra d’habitatges.

Amb aquests immobles, la borsa d’habitatge de lloguer municipal és de 30 habitatges, dels quals 11 són pisos de protecció oficial; 12 són habitatges es gestionen des de la borsa de mediació per al lloguer social i 7 són immobles de titularitat municipal, que l’Ajuntament de Banyoles ha adquirit exercint el dret de tanteig i retracte.

Paral·lelament a la compra d’habitatges, l’Oficina Municipal d’Habitatge ofereix també serveis de mediació amb les entitats financeres perquè les famílies puguin aconseguir un lloguer social al seu habitatge habitual i permanent.