Sant Miquel de Campmajor crea la plaça d’agutzil a l’Ajuntament

Sant Miquel de Campmajor està ultimant els últims detalls per preparar les bases per convocar una nova plaça a l’ajuntament per contractar un agutzil.

Les seves funcions seran fer el manteniment del dia a dia del municipi i també controlar diàriament els nivells de clor i comptadors, entre d’altres, de la xarxa d’aigua, que és de gestió municipal. L’alcalde de Sant Miquel de Campmajor, Oriol Serrà, explica que ja hi havia la necessitat de contractar una persona per aquest càrrec, ja que fins ara eren, en molts casos, els mateixos regidors els que s’encarregaven de certes tasques, però amb la posada en marxa de la xarxa d’aigua, s’ha multiplicat aquesta necessitat.

De moment, està previst que el contracte sigui fix i a mitja jornada i, després, un cop es vegi com es desenvolupi la feina es valorarà si cal augmentar el temps. Està previst que la plaça es pugui convocar durant abans que acabi el primer trimestre de l’any.

Sant Miquel de Campmajor crea la plaça d’agutzil a l’Ajuntament

Sant Miquel de Campmajor crea la plaça d’agutzil a l’Ajuntament

Sant Miquel de Campmajor està ultimant els últims detalls per preparar les bases per convocar una nova plaça a l’ajuntament per contractar un agutzil.

Les seves funcions seran fer el manteniment del dia a dia del municipi i també controlar diàriament els nivells de clor i comptadors, entre d’altres, de la xarxa d’aigua, que és de gestió municipal. L’alcalde de Sant Miquel de Campmajor, Oriol Serrà, explica que ja hi havia la necessitat de contractar una persona per aquest càrrec, ja que fins ara eren, en molts casos, els mateixos regidors els que s’encarregaven de certes tasques, però amb la posada en marxa de la xarxa d’aigua, s’ha multiplicat aquesta necessitat.

De moment, està previst que el contracte sigui fix i a mitja jornada i, després, un cop es vegi com es desenvolupi la feina es valorarà si cal augmentar el temps. Està previst que la plaça es pugui convocar durant abans que acabi el primer trimestre de l’any.