Més d'un 70% dels habitants de Porqueres valoren el porta a porta amb un 8 o més

Més d'un 70% de la població de Porqueres valora el servei de recollida porta a porta amb un notable o excel·lent. És una de les conclusions que s'extreuen de l'enquesta que l'ajuntament ha plantejat als veïns i veïnes coincidint amb el primer aniversari de la posada en marxa d'aquest nou model.

El qüestionari es podia respondre tant en format digital com en format paper i el consistori ha rebut un total de 398 respostes amb les quals es pot obtenir una petita radiografia del funcionament del porta a porta i la opinió que en tenen els ciutadans. D'entrada, un 99% dels enquestats afirmen utilitzar el porta i més d'un 81% ho fan entre cinc i sis dies a la setmana. En aquest sentit, l'Ajuntament de Porqueres també plantejava si calia fer la recollida també el diumenge i un 88% dels enquestats ha respost negativament.

Pel que fa a l'horari de la recollida porta a porta, un 84,4% el considera correcte i, a la vegada, hi ha pràcticament un 60% dels enquestats que creuen que no cal reforçar cap fracció en concret. En canvi, d'entre els que demanen algun reforç, hi ha un 26,9% que sol·licita un dia més de recollida d'orgànica i un 14,5% que demana un dia més d'envasos. Una de les qüestions que preocupava al consistori és la possibilitat que la implantació del porta a porta hagués tingut com a conseqüència el turisme d'escombraries a municipis propers. En aquest sentit, un 52,4% admet haver-ho fet però només algun cop i per una situació d'emergència. Al mateix temps, però, quasi un 92% d'aquests afirmen haver reciclat quan han llençat la bossa d'escombraries.

Per últim, i en quant a la valoració del servei, un 26% li posen un 10, un 20,7% el valoren amb un 9 i un 24% li atorguen un 8. Només un 5,3% el valoren per sota del 5. En quant als resultats aconseguits en matèria de reciclatge, un 24,1% els valora amb un 8 i un 15,7% amb un 10, seguit del 7 amb un 13,9% dels vots.

Més d'un 70% dels habitants de Porqueres valoren el porta a porta amb un 8 o més

Més d'un 70% dels habitants de Porqueres valoren el porta a porta amb un 8 o més

Més d'un 70% de la població de Porqueres valora el servei de recollida porta a porta amb un notable o excel·lent. És una de les conclusions que s'extreuen de l'enquesta que l'ajuntament ha plantejat als veïns i veïnes coincidint amb el primer aniversari de la posada en marxa d'aquest nou model.

El qüestionari es podia respondre tant en format digital com en format paper i el consistori ha rebut un total de 398 respostes amb les quals es pot obtenir una petita radiografia del funcionament del porta a porta i la opinió que en tenen els ciutadans. D'entrada, un 99% dels enquestats afirmen utilitzar el porta i més d'un 81% ho fan entre cinc i sis dies a la setmana. En aquest sentit, l'Ajuntament de Porqueres també plantejava si calia fer la recollida també el diumenge i un 88% dels enquestats ha respost negativament.

Pel que fa a l'horari de la recollida porta a porta, un 84,4% el considera correcte i, a la vegada, hi ha pràcticament un 60% dels enquestats que creuen que no cal reforçar cap fracció en concret. En canvi, d'entre els que demanen algun reforç, hi ha un 26,9% que sol·licita un dia més de recollida d'orgànica i un 14,5% que demana un dia més d'envasos. Una de les qüestions que preocupava al consistori és la possibilitat que la implantació del porta a porta hagués tingut com a conseqüència el turisme d'escombraries a municipis propers. En aquest sentit, un 52,4% admet haver-ho fet però només algun cop i per una situació d'emergència. Al mateix temps, però, quasi un 92% d'aquests afirmen haver reciclat quan han llençat la bossa d'escombraries.

Per últim, i en quant a la valoració del servei, un 26% li posen un 10, un 20,7% el valoren amb un 9 i un 24% li atorguen un 8. Només un 5,3% el valoren per sota del 5. En quant als resultats aconseguits en matèria de reciclatge, un 24,1% els valora amb un 8 i un 15,7% amb un 10, seguit del 7 amb un 13,9% dels vots.