Junts per Banyoles presenta 13 al•legacions a un POUM que no presenta “un model de ciutat definit”

Junts per Banyoles ha presentat 13 al·legacions al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. La portaveu del grup, Roser Masgrau, ha explicat que des de Junts per Banyoles consideren que el POUM s’ha allargat massa en el temps i que s’ha seguit un procés amb poca participació, implicació i assegura que només en els últims mesos l’equip de govern ha estat receptiu al feedback dels altres grups.

El principal problema que té el POUM, segons el seu parer, és que no ofereix un model de ciutat definit. Per ells, un Pla d’Ordenació ha de definir una ciutat amb totes les seves característiques i tota la seva amplitud. Una de les claus per detallar el model de ciutat són els equipaments i per Junts per Banyoles, si bé estan marcades les zones com a equipaments no es defineix què ocuparà cada lloc. La portaveu del grup ha recordat que la ciutat té una mancança clara d’un Centre Cívic, un centre cultural i una biblioteca. Per ells, uns espais ideals per aquests equipaments serien a la zona del Monestir de Banyoles, o bé a l’antiga cooperativa o a l’edifici de la Casa Missió.

Pel que fa a la part més tècnica del document, el cap de llista de Junts per Banyoles a les properes eleccions municipals, Jaume Butinyà, assegura que tenen la sensació que es tracta d’un Pla General “Frankenstein”, format per un seguit de modificacions puntuals.

Butinyà ha explicat que el document parteix d’un anàlisi de l’any 2012 que preveu un creixement de població superior al real. Així doncs, consideren que el POUM s’ha anat quedant desfasat pel propi retard en la seva redacció i, si bé és legal utilitzar aquestes dades, asseguren que caldria replantejar el model i no apostar per l’edificació que es contempla al POUM.  

Pel que fa a Sota Monestir, Junts per Banyoles aposten per a que sigui una zona que relligui la ciutat i per això apostar per instal·lar-hi equipaments importants seria una manera de donar-hi vida. D’altra banda, consideren que amb les previsions de creixement a la baixa cal preservar al màxim aquesta zona i relligar-la amb els barris limítrofes de la ciutat però no omplir-la. Roser Masgrau assegura que hi ha hagut millores evidents respecte la primera proposta, però els sembla que encara es pot millorar més. El que sí que creuen convenient és que s’obri el vial de comunicació pel carrer Joan XXIII.

Junts per Banyoles presenta 13 al•legacions a un POUM que no presenta “un model de ciutat definit”

Junts per Banyoles presenta 13 al•legacions a un POUM que no presenta “un model de ciutat definit”

Junts per Banyoles ha presentat 13 al·legacions al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. La portaveu del grup, Roser Masgrau, ha explicat que des de Junts per Banyoles consideren que el POUM s’ha allargat massa en el temps i que s’ha seguit un procés amb poca participació, implicació i assegura que només en els últims mesos l’equip de govern ha estat receptiu al feedback dels altres grups.

El principal problema que té el POUM, segons el seu parer, és que no ofereix un model de ciutat definit. Per ells, un Pla d’Ordenació ha de definir una ciutat amb totes les seves característiques i tota la seva amplitud. Una de les claus per detallar el model de ciutat són els equipaments i per Junts per Banyoles, si bé estan marcades les zones com a equipaments no es defineix què ocuparà cada lloc. La portaveu del grup ha recordat que la ciutat té una mancança clara d’un Centre Cívic, un centre cultural i una biblioteca. Per ells, uns espais ideals per aquests equipaments serien a la zona del Monestir de Banyoles, o bé a l’antiga cooperativa o a l’edifici de la Casa Missió.

Pel que fa a la part més tècnica del document, el cap de llista de Junts per Banyoles a les properes eleccions municipals, Jaume Butinyà, assegura que tenen la sensació que es tracta d’un Pla General “Frankenstein”, format per un seguit de modificacions puntuals.

Butinyà ha explicat que el document parteix d’un anàlisi de l’any 2012 que preveu un creixement de població superior al real. Així doncs, consideren que el POUM s’ha anat quedant desfasat pel propi retard en la seva redacció i, si bé és legal utilitzar aquestes dades, asseguren que caldria replantejar el model i no apostar per l’edificació que es contempla al POUM.  

Pel que fa a Sota Monestir, Junts per Banyoles aposten per a que sigui una zona que relligui la ciutat i per això apostar per instal·lar-hi equipaments importants seria una manera de donar-hi vida. D’altra banda, consideren que amb les previsions de creixement a la baixa cal preservar al màxim aquesta zona i relligar-la amb els barris limítrofes de la ciutat però no omplir-la. Roser Masgrau assegura que hi ha hagut millores evidents respecte la primera proposta, però els sembla que encara es pot millorar més. El que sí que creuen convenient és que s’obri el vial de comunicació pel carrer Joan XXIII.