En marxa les obres d'adequació i reposició de voreres d'aquest darrer trimestre de l'any a Banyoles

Les obres d'adequació i reposició de voreres de Banyoles previstes per aquest darrer trimestre de l'any 2019 ja es troben en marxa. Els treballs els executa l'empresa banyolina EPSA, que va ser qui va guanyar el concurs d'adjudicació i han de tenir una durada aproximada d'un mes i mig.

Bona part de les obres es concentren a la part sud de la ciutat. En aquest sentit, es treballa en dos trams del carrer Baldiri Reixac que es troben al barri de Sant Pere. Una es la vorera que hi ha a tocar de la pista de bàsquet i l'altre tram és el la vorera entre el carrer Doctor Fleming i la carretera de Camós en dues fases, que sumen 26.900 euros aproximadament. Encara al mateix carrer Baldiri Reixac, es refarà també el tram que es troba entre els carrers Pare Butinyà i Formiga. Molt a prop d'allà, també es millorarà la vorera del carrer Lleida que va del carrer Baldiri Reixac al carrer Pere Alsius i el tram del carrer Pere Alsius situat entre els carrers Lleida i Pare Claret.

L'actuació més important, però, és la que afecta el carrer Miguel de Cervantes a la que es destinaran uns 40.000 euros. Completa aquesta tongada de millora i manteniment de voreres, el tram superior de la Ronda Monestir. Les actuacions tindran en compte el compliment de la normativa sobre barreres arquitectòniques i, entre d'altres, es garantirà el pas mínim de 90 centímetres respecte a obstacles de tipus jardineria o senyalització i una alçada mínima lliure d'obstacles de 2,10 metres així com passos en calçada per al recorregut dels vianants.

Les actuacions planificades venen determinades per la necessitat de reposició de diversos trams de voreres tenint en compte el seu estat de deteriorament que pot afectar l'accessibilitat i la seguretat pels vianants. Els trams que es proposen són els que actualment presenten més mal estat i l'actuació comporta l'enderroc d'aquell paviment  o vorada que estigui malament en mal estat i la pavimentació de nou pel seu arranjament amb els materials corresponents. En el cas que s'afecti els serveis del carrer es contemplarà la seva reparació o reforma.

En marxa les obres d'adequació i reposició de voreres d'aquest darrer trimestre de l'any a Banyoles

En marxa les obres d'adequació i reposició de voreres d'aquest darrer trimestre de l'any a Banyoles

Les obres d'adequació i reposició de voreres de Banyoles previstes per aquest darrer trimestre de l'any 2019 ja es troben en marxa. Els treballs els executa l'empresa banyolina EPSA, que va ser qui va guanyar el concurs d'adjudicació i han de tenir una durada aproximada d'un mes i mig.

Bona part de les obres es concentren a la part sud de la ciutat. En aquest sentit, es treballa en dos trams del carrer Baldiri Reixac que es troben al barri de Sant Pere. Una es la vorera que hi ha a tocar de la pista de bàsquet i l'altre tram és el la vorera entre el carrer Doctor Fleming i la carretera de Camós en dues fases, que sumen 26.900 euros aproximadament. Encara al mateix carrer Baldiri Reixac, es refarà també el tram que es troba entre els carrers Pare Butinyà i Formiga. Molt a prop d'allà, també es millorarà la vorera del carrer Lleida que va del carrer Baldiri Reixac al carrer Pere Alsius i el tram del carrer Pere Alsius situat entre els carrers Lleida i Pare Claret.

L'actuació més important, però, és la que afecta el carrer Miguel de Cervantes a la que es destinaran uns 40.000 euros. Completa aquesta tongada de millora i manteniment de voreres, el tram superior de la Ronda Monestir. Les actuacions tindran en compte el compliment de la normativa sobre barreres arquitectòniques i, entre d'altres, es garantirà el pas mínim de 90 centímetres respecte a obstacles de tipus jardineria o senyalització i una alçada mínima lliure d'obstacles de 2,10 metres així com passos en calçada per al recorregut dels vianants.

Les actuacions planificades venen determinades per la necessitat de reposició de diversos trams de voreres tenint en compte el seu estat de deteriorament que pot afectar l'accessibilitat i la seguretat pels vianants. Els trams que es proposen són els que actualment presenten més mal estat i l'actuació comporta l'enderroc d'aquell paviment  o vorada que estigui malament en mal estat i la pavimentació de nou pel seu arranjament amb els materials corresponents. En el cas que s'afecti els serveis del carrer es contemplarà la seva reparació o reforma.