Acaba el termini per sol·licitar l'ajuda per al menjador escolar del curs 2020-2021

Aquest dimarts acaba el termini de presentació de les sol·licituds dels ajuts de menjador escolar de cara al proper curs escolar 2020-2021 a la comarca del Pla de l'Estany. El Consell Comarcal és qui canalitza aquestes ajudes del Departament d'Ensenyament i que estan destinades als alumnes que el curs vinent  faran el segon cicle d'educació infantil, educació primària o educació secundària obligatòria en algun centre educatiu de la comarca i no tenen el menjador amb caràcter gratuït.

Les famílies interessades hauran de descarregar i omplir les sol·licituds amb les dades de l'alumne i de la unitat familiar així com la seva renda anual. Per a presentar-les ho s'aconsella fer-ho de manera telemàtica   al Registre Electrònic del Consell Comarcal. Hi ha, però, la opció de fer-ho de forma presencial acudint a la seu de l'ens en horari de matí, de 9h a 14h. Com a documentació obligatòria es demana el NIF/NIE de tots els membres computables de la unitat familiar, la resolució d'acolliment d'infants en la unitat familiar extensa o aliena i el conveni, sentència de divorci o acta final de mediació.

En cas que, el curs 2019-2020, la persona interessada ja hagués presentat una sol·licitud d'ajut de menjador amb la documentació obligatòria pertinent i no s'hagin produït modificacions de les dades, únicament cal validar la casella corresponent de la sol·licitud conforme es dona plena vigència als documents de què ja disposa el Consell Comarcal, per tal de no haver-los de presentar de nou. Per atorgar les ajudes es valorarà el nivell de renda de la unitat familiar amb un màxim de 15 punts. També es tindran en compte situacions personals específiques com la qualificació de família nombrosa o monoparental, la condició de discapacitat o si es tracta d'alumnat redistribuït per necessitats educatives específiques o si es troba en situació de risc entre d'altres.  

Acaba el termini per sol·licitar l'ajuda per al menjador escolar del curs 2020-2021

Acaba el termini per sol·licitar l'ajuda per al menjador escolar del curs 2020-2021

Aquest dimarts acaba el termini de presentació de les sol·licituds dels ajuts de menjador escolar de cara al proper curs escolar 2020-2021 a la comarca del Pla de l'Estany. El Consell Comarcal és qui canalitza aquestes ajudes del Departament d'Ensenyament i que estan destinades als alumnes que el curs vinent  faran el segon cicle d'educació infantil, educació primària o educació secundària obligatòria en algun centre educatiu de la comarca i no tenen el menjador amb caràcter gratuït.

Les famílies interessades hauran de descarregar i omplir les sol·licituds amb les dades de l'alumne i de la unitat familiar així com la seva renda anual. Per a presentar-les ho s'aconsella fer-ho de manera telemàtica   al Registre Electrònic del Consell Comarcal. Hi ha, però, la opció de fer-ho de forma presencial acudint a la seu de l'ens en horari de matí, de 9h a 14h. Com a documentació obligatòria es demana el NIF/NIE de tots els membres computables de la unitat familiar, la resolució d'acolliment d'infants en la unitat familiar extensa o aliena i el conveni, sentència de divorci o acta final de mediació.

En cas que, el curs 2019-2020, la persona interessada ja hagués presentat una sol·licitud d'ajut de menjador amb la documentació obligatòria pertinent i no s'hagin produït modificacions de les dades, únicament cal validar la casella corresponent de la sol·licitud conforme es dona plena vigència als documents de què ja disposa el Consell Comarcal, per tal de no haver-los de presentar de nou. Per atorgar les ajudes es valorarà el nivell de renda de la unitat familiar amb un màxim de 15 punts. També es tindran en compte situacions personals específiques com la qualificació de família nombrosa o monoparental, la condició de discapacitat o si es tracta d'alumnat redistribuït per necessitats educatives específiques o si es troba en situació de risc entre d'altres.